Cookies

Cookies are short text files created by a web server and stored on your computer via your browser. When you return to the same website at a later date, the browser sends the stored cookie back and the server retrieves all the information it has previously stored for you. Cookies are used by the vast majority of websites.

 

SETTINGS

Here you can change the cookie settings on this website. If you do not see the cookie settings, you probably have AdBlock or another blocker enabled.

 

HOW COOKIES ARE DIVIDED

Cookies can be divided according to who places them on your website:

First party cookie – these are limited to the domain of the website you are viewing. These cookies are considered more secure.
Third party cookie – these are placed by a script from another domain. This allows users to be tracked across domains. They are often used to evaluate the effectiveness of advertising channels.

According to their duration, cookies can be divided into:

Short-term (session cookies) – they are deleted from your computer when you close your browser.
Long-term (persistent cookies) – they are retained after closing the browser and are deleted only after a very long period of time (this depends on your browser and cookie settings). You can also delete them manually.

The use of cookies can be categorised as follows:
Necessary (technical) – enable basic site functions (e.g. login)

Name Description Validity
PHPSESSID Manages session cookies within the website – helps with remembering user settings, login, etc. 14 days
cc_cookie Save cookie consent settigs. 6 months
test_cookie Slouží k ověření funkčnosti cookies. 1 den

Analytical – used to collect non-anonymous data about user behaviour. Based on this data, we can modify the website to make it easier for you to use..

Name Description Validity
_ga, _gat_UA Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics - což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webů. 2 roky
_gid Tento soubor cookie nastavuje Google Analytics. Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku a slouží k počítání a sledování zobrazení stránek. 1 den

User – used to customize the look, play videos, etc.

Marketing – used to target ads to users who have already been to our website and to evaluate the success of the campaign.

Name Description Validity
_fpb Tento soubor cookie nastavuje Facebook. Slouží k zobrazení reklamy na Facebooku nebo na digitální platformě využívající reklamu Facebooku, a to po návštěvě webových stránek. 3 měšíce
fr, tr Tento soubor cookie nastavuje Facebook. Slouží k zobrazení reklamy na Facebooku nebo na digitální platformě využívající reklamu Facebooku, a to po návštěvě webových stránek. 3 měšíce
 

WHAT WE USE COOKIES FOR

We use the following cookies on our website:
Google Analytics – first party, long term. They are used to generate anonymous statistics about website usage. Google LLC is the data processor of the data obtained from cookies.
Facebook / Facebook pixel – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Facebook / Meta.
 

HOW TO MODIFY THE USE OF COOKIES

Delete
You can delete cookies in your browser. The option is usually located in the “History” of the webpages you visit.

Block
Browsers allow you to block cookies from being placed on your computer. In this case, however, the functionality of the website will be limited. For information on how to set your browser to store cookies, please visit the website of your browser provider:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android - various browsers

For more information about cookies and their use, please visit AboutCookies.org.